professionellt affärsstöd ur ett mänskligt perspektiv

 

 

Välkommen till Aberstrategi !

vi löser ert dilemma

Vi hjälper till med                              

Strategisk utveckling & styrning         

Vision, mål, handlingsplan, uppföljning 

Struktur & effektivitet                      

          Planering, strukturering, fokusering 

Ledarskap & medarbetarskap            

Kompetensutveckling, kommunikation 

  "Speaking partner"                          

                   Coaching, mentorskap, handledning  

 Kontakt:                              

                                                                                    Ulla-Karin Jönsson   

 tel 0705 - 25 52 34  

Vi hjälper till att se ännu fler möjligheter i de utmaningar ni står inför.

Strategin är vägen till ett ännu bättre resultat

AB  ER  STRATEGI

Hjärnan behöver ha roligt för att använda hela sin kapacitet