professionellt affärsstöd ur ett mänskligt perspektiv

 

 

Ökad närvaro och medvetenhet

Välkommen till Aberstrategi !

vi löser ert dilemma

Strategisk utveckling & styrning         

Vision, mål, handlingsplan, uppföljning 

Struktur & effektivitet                      

          Planering, strukturering, fokusering 

Ledarskap & medarbetarskap            

Kompetensutveckling, kommunikation 

  "Speaking partner"                          

                   Coaching, mentorskap, handledning  

 Kontakt:                              

                                                                                    Ulla-Karin Jönsson   

 tel 0705 - 25 52 34  

       Vad är hemligheten?

Boken "Den dolda reserven på Österlen"

 finns till försäljning  (se mer sid 2)

Kundperspektiv

nöjda kunder

Styrelseperspektiv

Ulla-Karin Jönsson är med  i  Biogas Sydöstra Skåne AB:S styrelse

Ulla-Karin Jönsson är med i JHL:s styrelse

Föreläsningsperspektiv

"Konsten att vara chef i sitt eget liv"

Ulla-Karin Jönsson

Strategin är vägen till ett ännu bättre resultat

AB  ER  STRATEGI

Hjärnan vill  ha roligt för att använda hela sin kapacitet