professionellt affärsstöd ur ett mänskligt perspektiv

 

 

vi löser ert dilemma

Grundare

Ulla-Karin Jönsson

Erfarenhet

lång erfarenhet av

management, ledarskap

 processer, projekt,

styrelsearbete

både privat och offentligt

Välkommen till Aberstrategi !

Utbildning

jur kand Lunds Universitet 

Integrerat ledarskap IFL

certifierad coach ICF

Strategisk utveckling & styrning         

Vision, mål, handlingsplan, uppföljning 

Struktur & effektivitet                      

          Planering, strukturering, fokusering 

Ledarskap & medarbetarskap            

Kompetensutveckling, kommunikation 

  "Speaking partner"                          

                   Coaching, mentorskap, handledning  

 tel 0705 - 25 52 34  

Vi inleder med ett enkelt samtal om just din utmaning!

Strategin är vägen till ett ännu bättre resultat

AB  ER  STRATEGI