professionellt affärsstöd ur ett mänskligt perspektiv

 

 

Välkommen till Aberstrategi !

vi löser ert dilemma

Strategisk utveckling & styrning         

Vision, mål, handlingsplan, uppföljning 

Struktur & effektivitet                      

          Planering, strukturering, fokusering 

Ledarskap & medarbetarskap            

Kompetensutveckling, kommunikation 

  "Speaking partner"                          

                   Coaching, mentorskap, handledning  

 tel 0705 - 25 52 34  

Boken säljs på

Bokvaruhuset Österlen

www.bokvaruhuset.nu

Bokhandeln i Ystad

m fl ställen

Bokus      www.bokus.se

Adlibris   www.adlibris.se

Cdon        www.cdon.se

Strategin är vägen till ett ännu bättre resultat

AB  ER  STRATEGI

Nyfiken på Österlen?

Vad finns det på Österlen som är värdefullt och som väntar på att synliggöras och förädlas ännu mer?

Ljuset  Lugnet  Landskapet 

De kraftfulla kvinnorna!

Det är en dold reserv.

Jag brinner för att se min hembygd blomstra. Men förutsättningarna kan också gälla andra regioner.

Röster från kraftfulla kvinnor på Österlen:

Kerstin Palm: När jag får uppleva naturens magiska spektrum, då är arbetet med att laga staket en bonus.

Cecilia Buhre: Vi är alla sprungna ur myllan och med en fot i jorden och den andra på språng mot framtiden är det svårt att misslyckas.

Britt Reslow: Vi hindrar flykten från landsbygden på vårt vackra omväxlande Österlen

Med boken vill jag synliggöra de goda förutsättningar och fantastiska förebilder som finns. De visar vägen för andra att våga använda hela sin kapacitet. Det bidrar till tillväxten och är en generator i samhällsbyggandet som stärker vårt varumärke Österlen. Jag vill låta de goda exemplen inspirera till möjligheter, kanske för andra att bygga vidare på varumärket.

/Ulla-Karin Jönsson