professionellt affärsstöd ur ett mänskligt perspektiv

 

 

Välkommen till Aberstrategi !

vi löser ert dilemma

Kompetensområden:            

Strategisk utveckling & styrning         

Vision, mål, handlingsplan, uppföljning 

Struktur & effektivitet                      

          Planering, strukturering, fokusering 

Ledarskap & medarbetarskap            

Kompetensutveckling, kommunikation 

Styrelsearbete                                 

  "Speaking partner"                          

                   Coaching, mentorskap, handledning  

            Kontakt:                            

Ulla-Karin Jönsson   

 tel 0705 - 25 52 34  

Med kommunikation som verktyg för att nå målen

Jag kombinerar mina kompetenser från näringslivet och delar med mig av erfarenheterna

Min styrka är att jag har en förmåga att se det som kan uppfattas som utmanande eller problematiskt och kan möta dig som ledare eller medarbetare med djup förståelse för din situation

Tillsammans löser vi ditt dilemma

Både i extern kommunikation och intern, när organisationen kommunicerar med sina medarbetare, handlar det om att skapa förståelse

Förstå för att engagera sig och bidra. Att ta ansvar helt enkelt

 

 

Kontakt:

 

Ulla-Karin Jönsson

0705 25 52 34

ulla-karin.jonsson@telia.com

Strategin är vägen till ett ännu bättre resultat

AB  ER  STRATEGI